AG视讯厅

AG视讯厅:本院通知

AG视讯厅2022届本科生推荐免试攻读研究生名单公示

序号

院系所名称

专业名称

姓名

1

AG视讯厅

天文学

陈斌辉

2

AG视讯厅

物理学(国际班)

陈张铭

3

AG视讯厅

物理学(国际班)

洪图

4

AG视讯厅

应用物理学

胡之铉

5

AG视讯厅

物理学(国际班)

黄家乐

6

AG视讯厅

物理学(国际班)

金成

7

AG视讯厅

物理学

李福建

8

AG视讯厅

物理学(国际班)

李昆洋

9

AG视讯厅

应用物理学

廖文涛

10

AG视讯厅

物理学(国际班)

刘思江

11

AG视讯厅

物理学

卢泽嘉

12

AG视讯厅

物理学(国际班)

毛亦嘉

13

AG视讯厅

物理学

潘晨杰

14

AG视讯厅

应用物理学

邵徽武

15

AG视讯厅

天文学

王佳琪

16

AG视讯厅

应用物理学

杨锦川

17

AG视讯厅

应用物理学

叶玉宁

18

AG视讯厅

物理学

张波

19

AG视讯厅

天文学

张慧乾

20

AG视讯厅

应用物理学

周奕

21

AG视讯厅

物理学

曾永浩

备注:1、按照推免工作办法的要求进行选拔,并在学院网站和理科楼公示。

      2、按照姓氏排序,不分先后。

      3、如有疑问,请联系教务办公室,邮箱wujing0901@sjtu.edu.cn

 

                                                           AG视讯厅

                                                          2021年9月23日

AG视讯厅-ag视讯厅官网